Umiłowani Diecezjanie! Kochani Jasnogórscy Pielgrzymi!

 Każdego roku do Jasnogórskiej Pani przybywają rzesze pielgrzymów z całego kraju. Niektórzy idą kilka dni, a inni nawet kilkanaście. Od wielu lat to się nie zmienia. Znajdują się ludzie, zwłaszcza młodzi, którzy chętnie i odważnie wyruszają na pielgrzymi szlak. Także w naszej diecezji pielgrzymka na Jasną Górę cieszy się wciąż sporym zainteresowaniem. Ponad tysiąc osób idzie pieszo do Czarnej Madonny. Nasi pielgrzymi wyruszą na pątniczy szlak pod hasłem: „Stworzeni do wielkości”. Te słowa zostały zaczerpnięte od świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, a także naszej diecezji, którego 450-tą rocznicę śmierci obchodzimy. Wiemy też o tym, że rok 2018 został ogłoszony Rokiem św. Stanisława Kostki. Te słowa będą mottem 37. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Wyjątkowy więc Patron będzie towarzyszył naszej Pielgrzymce. Piesza Pielgrzymka wpisuje się też w trwającą w naszej diecezji Peregrynację obrazu i relikwii św. Stanisława.

W tym roku nie tylko obchodzimy rocznicę związaną ze Stanisławem Kostką. Równie ważną rocznicą jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. To doskonała okazja, aby dziękować Panu Bogu za dar wolnej Ojczyzny. Nasza historia jest barwna, ciekawa, z wieloma bohaterami, ale też naznaczona przelaną krwią, zbrodniami, zdradami. Tym bardziej trzeba w modlitwie dziękować Dobremu Bogu, że żyjemy w czasach pokoju i wolności. Nie zwalnia to nas jednak z czujności i troski o Ojczyznę. Cieszę się, że w czasie tegorocznej Pielgrzymki wybrzmi również akcent patriotyczny, zwłaszcza na tradycyjnym, patriotycznym Apelu w Kaszewicach, szóstego dnia Pielgrzymki.

Modlę się już dziś, aby wszyscy, którzy wyruszą w tym roku na Jasną Górę, na nowo odkryli w sobie entuzjazm wiary, odnowili w sobie więź z Bogiem, pogłębili znajomość i zrozumienie prawd chrześcijańskich, a przez to doświadczali w swoim życiu, każdego dnia, nieustannej obecności Boga. W sposób szczególny modlę się do Ducha Świętego o światło i mądrość dla każdego pielgrzyma, aby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, jak przypomina nam hasło tegorocznego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce.

Drodzy Pielgrzymi! Pamiętajcie w modlitwach o Papieżu, naszej diecezji, jej biskupach i kapłanach, o rodzinach, o sprawie nowych powołań do służby Bożej i tych wszystkich sprawach, które szczególnie wymagają Bożego działania. Niech Jasnogórska Pani otacza was swoją macierzyńską opieką.

Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o swojej modlitwie.

 

Płock, 20 maja 2018 r.

w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wasz Biskup Piotr