Umiłowani Diecezjanie!

Kochani Jasnogórscy Pielgrzymi!

Od wielu miesięcy nasz świat zmienił się mocno z powodu pandemii. Zauważamy to na wielu odcinkach naszego życia. Zmiany dotyczą także życia religijnego. Stawiamy sobie pytania o konsekwencje tego trudnego czasu, czasem są to dramatyczne pytania. Pewnie jeszcze za wcześnie na wnioski. W tej nowej rzeczywistości trzeba nam się jednak umieć odnaleźć. Może zaproponować nowe rozwiązania, wprowadzić nowe pomysły.

Oprócz poszukiwania nowych rozwiązań, ważne jest także podtrzymywanie tego, co od dawna kształtuje naszą wiarę i naszą religijność. Takim dziełem jest bez wątpienia Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Mimo ograniczeń związanych z epidemią, nie możemy przerywać tego dzieła. Tradycyjnie więc, w Święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia z płockiej Katedry wyruszą pielgrzymi na pątniczy szlak, w zmienionej formule, ale myślę, że z sercami pełnymi wiary i miłości do Matki Bożej.

Chcemy podtrzymać piękną tradycję pielgrzymowania diecezji płockiej na Jasną Górę, zwłaszcza, że w tym roku jest to już czterdziesta Pielgrzymka. Istotne jest to, że Pielgrzymka wyruszy z płockiej Katedry i dojdzie na Jasną Górę. I jak zawsze zostaną poniesione ważne intencje, jak zawsze będzie modlitwa, śpiew, doświadczenie wspólnoty. Jak zawsze będzie też nam towarzyszyć wielka modlitwa pielgrzymów duchowych. Ze swojej strony, jako Biskup Płocki, bardzo proszę o modlitwę: o zakończenie epidemii, za naszą diecezję, o powołania do służby kapłańskiej, za nasze rodziny, a także za wielu, którzy zmarli w czasie pandemii. Zachęcam też do głębokiego przeżycia tego czasu, do dobrej, pielgrzymkowej spowiedzi, do wsłuchania się w konferencje, do śpiewu Godzinek.

Od kilku miesięcy przeżywamy w Kościele powszechnym Rok św. Józefa, zaproponowany przez Papieża Franciszka, dlatego hasło tegorocznej Pielgrzymki to: „Idziemy z Józefem”. Chcemy uczynić szczególnym patronem tych rekolekcji w drodze Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jak do Maryi, to tylko z Józefem! Proszę też o modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa. Czas pielgrzymowania niech będzie też okazją do przyglądania się tej postaci. Wiele można od niego czerpać, uczyć się. Ten święty się nie zestarzał, a nawet odnosi się wrażenie, że jest jeszcze bardziej aktualny i potrzebny na ten trudny czas. Zachęcam do zaprzyjaźnienia się ze św. Józefem i do zawierzenia mu wszystkich ważnych spraw osobistych i dotyczących Kościoła i świata.

Niech Jasnogórska Pani otacza wszystkich swoją macierzyńską opieką.

Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę wraz ze św. Józefem oraz wspierającym ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o swojej modlitwie.

 

Płock, 24 czerwca 2021 r., w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wasz Biskup Piotr