Słowo wstępne

Biskupa Płockiego Piotra Libery

 

  Umiłowani Diecezjanie! Kochani Jasnogórscy Pielgrzymi!

Od trzydziestu sześciu lat miesiąc sierpień w naszej płockiej diecezji jest przez wielu kojarzony z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Od dziesięciu lat, odkąd jestem Biskupem Płockim, obserwuję to niezwykłe wydarzenie z wielkim zainteresowaniem. Nie tylko jednak obserwuję, ale staram się w nim też uczestniczyć. Z wielką radością co roku towarzyszę pielgrzymom wyruszającym z Katedry Płockiej 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego. W miarę możliwości staram się też odwiedzać po trasie tych, którzy wędrują do Jasnogórskiej Pani. Jestem zawsze zbudowany widokiem młodszych i starszych pielgrzymów - ich wiarą, entuzjazmem i zapałem! Przepełniony wdzięcznością wobec Boga i Maryi, wyprowadzam także co roku płockich pątników na Jasną Górę i sprawuję w ich intencji Eucharystię na Wałach Jasnogórskich.

Wiem, że pielgrzymowanie to dla wielu sposób na wyrażanie swojej wiary. W dzisiejszych czasach może szczególnie potrzeba świadków wiary. W świecie, który często wstydzi się Boga, cieszy widok ludzi, którzy pokazują, że wiara jest dla nich czymś ważnym i podstawowym. A kiedy widzi się setki takich świadków wiary to serce Biskupa napełnia się prawdziwą radością i nadzieją.

Tegoroczna 36. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę odbywa się w szczególnym roku, kiedy przeżywamy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Wiemy jak ważne było i jest to wydarzenie. Jako ludzie wierzący zdajemy sobie sprawę, że fatimskie przesłanie Matki Bożej pozostaje wciąż aktualne. Cieszę się więc, że odpowiedzialni za naszą Pielgrzymkę zdecydowali się oprzeć te wyjątkowe „rekolekcje w drodze” o orędzie płynące z Fatimy. Nawoływanie do nawrócenia, czynienia pokuty, o modlitwę różańcową nic nie utraciło ze swojej aktualności! Dodatkową ważną tegoroczną rocznicą jest trzysta lat, które upływa od ukoronowania Matki Bożej z Jasnej Góry koronami papieskimi. Tegoroczna Pielgrzymka będzie więc szczególną okazją do oddania czci Tej, którą od wieków nazywamy Królową Polski.

Przywołane historyczne wydarzenia są bardzo ważne. To historia jest nauczycielką życia i może być inspiracją do różnych działań duszpasterskich. Nie można się jednak zatrzymać na przeszłości. Objawienia fatimskie i 300-lecie koronacji Ikony Jasnogórskiej to nie tylko wydarzenia historyczne, ale przede wszystkim wydarzenia religijne. Trzeba ciągle korzystać z tej fatimskiej i jasnogórskiej lekcji. Dobrymi przewodnikami są dla nas choćby dzieci fatimskie – Franciszek i Hiacynta, (kanonizowane w maju b.r.) oraz Łucja. One przejęły się słowami Maryi i chciały je wypełniać. Zachęcam bardzo gorąco wszystkich pielgrzymów pieszych, jak i duchowych do brania przykładu z dzieci fatimskich. Trzeba poważnie potraktować słowa Maryi, aby ratować świat przed złem. Apeluję więc o otwartość serca, o podjęcie duchowego wysiłku.

W pielgrzymim trudzie radosnym sercem nieśmy ze sobą do tronu Pani Jasnogórskiej intencje naszych rodzin, naszych parafii, całego Kościoła diecezjalnego, ufając w Jej niezawodne orędownictwo.

Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o swojej modlitwie. Z nadzieją na spotkanie na pielgrzymim szlaku -

           

Wasz Biskup Piotr

 

Płock, 24 maja 2017 roku,

we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych