Diecezja Płocka
http://www.diecezjaplocka.pl/

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży "Studnia"
http://www.ddmstudnia.pl/


Sydney Mazowsza 2008
http://www.sydney.ddmstudnia.pl/


Campo Bosco 2011
http://www.campo.bosko.pl/


Mateusz: Chrześcijanski serwis www
http://mateusz.pl/


Światowe Dni Młodzieży Madryt 2011
http://www.madrid11.com/pl


duszpasterstwo Chadashim
http://www.chadashim.pl/


Mistrzowska Akademia Miłości
http://www.akademia24.pl/


Portal ludzi otwartych
http://wiara.pl


Laboratorium Wiary i Kultury
http://www.opoka.org.pl/


Wielki Portret Jana Pawła II
http://www.portretjp2.pl/


Internetowe wydanie Gościa Niedzielnego
http://gosc.pl/


Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
http://www.katolik.pl/


Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia"
http://www.jasmalgosia.pl/


Portal Chrześcijański
http://www.bosko.pl/


Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy EMAUS
http://www.emaus.salezjanie.pl/


Andrzej Wronka
http://jestempiekny.pl/


Strefa Chwały Festiwal 2011
http://www.strefachwalyfestiwal.pl/


Golgota Młodych Serpelice nad Bugiem
http://www.golgotamlodych.pl/


Strona poświęcona nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia
http://www.nonpossumus.pl/start/


Strona dotycząca wiary
http://nawroc.sie.pl/


Tygodnik Katolicki Niedziela
http://www.niedziela.pl/


Spotkania Młodych LEDNICA 2000
http://www.lednica2000.pl/


Jasna Góra - Sanktuarium
http://www.jasnagora.pl/


Wojsko Gedeona
http://www.wojskogedeona.pl/wstep.php