Plakat zapowiadający 40. Pieszą Pielgrzymkę Dieceji Płockiej na Jasną Górę