Wychodzących pielgrzymów pozdrawiał biskup Mirosław Milewski, po czym wyruszył na pątniczy szlak z grupą granatową. Do grup dołączyli Nasi goście z diecezji płockiej, którzy dojechali do pielgrzymów dzisiejszej nocy. Modlitwa i śpiew przeplatają się ze sobą, Jasna Góra coraz bliżej. Ze szczytu powita Nas ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik 36 PPDP na Jasną Górę.