Tegoroczna 41 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Góre odbędzie sie w tradycyjnej formie.

Wszystkie grupy będą pielgrzymowały od pierwszego do ostatniego dnia.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim pielgrzymom.