36 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
14 sierpnia 2017  (14.08.2017)