37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
14 sierpnia 2018  (14.08.2018)   

Brak zdjęć