40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
14 sierpnia 2021  (14.08.2021)