40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
13 sierpnia 2021  (13.08.2021)