37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
13 sierpnia 2018  (13.08.2018)