37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
12 sierpnia 2018  (12.08.2018)