40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
12 sierpnia 2021  (12.08.2021)