40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
Po Mszy Świętej