40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
Przed Mszą Świętą