41 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
11 sierpnia 2022  (11.08.2022)