40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
11 sierpnia 2021  (11.08.2021)