37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
11 sierpnia 2018  (11.08.2018)