37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
10 sierpnia 2018  (10.08.2018)