40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
10 sierpnia 2021  (10.08.2021)