40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
9 sierpnia 2021  (09.08.2021)