37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
9 sierpnia 2018  (09.08.2018)