37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
8 sierpnia 2018  (08.08.2018)