40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
8 sierpnia 2021  (08.08.2021)